Zhi Art Museum

KP
© Chao Zhang
Shenzhen'deki Shajing Quanzhi Teknoloji İnovasyon parkında konumlanan Zhi Sanat Müzesi (Living Art Pavilion), endüstri parkının yenilikçi stratejilerine özel kültür ve rekreasyon programlarıyla yepyeni özellikleri bir araya getirmiş. Yapının kuzey duvarları, özellikle otoyoldan gelen seslerin etkisini azaltmakla kalmayıp Terminalia mantaly ağaçları ile birlikte farklı yüksekliklerde özel bir alan şeklinde tasarlanmış. 

Zhi Art Museum (Living Art Pavilion), located in Quanzhi Technology Innovation park of Shajing in Shenzhen, is the highlight of the industrial park’s upgrading strategy which includes adding culture and recreation programs into the park. The programs of the building consist of an independent furniture store and a tea house. The northern walls are specially designed at different heights, which not only lowered the impact of noises from the expressway but also formed a beautiful space inside with the Terminalia mantaly.

Mozhao Architects
Pavyonun güneyinde bulunan 2 numaralı ofis binasının zemin katındaki ticari ve sanatsal alanlar, dinamik bir dinlenme ortamı yaratmış. Aynı zamanda birbirleriyle etkileşime giren iki binanın ara yüzleri ve ölçekleri sayesinde yayalar için konforlu ve keyifli bir açık alan oluşturulmuş.

The pavilion, together with the commercial and artistic spaces on the ground floor of the office building No.2, which located at the south of the pavilion, creates a dynamic recreation atmosphere. At the same time, a comfortable and pleasant public space for pedestrians is perfectly created due to interfaces and scales of two buildings which interact with each other.

© Chao Zhang
Tüm bina altı birim bloğa sahip. Bağımsız mobilya mağazası batıda dört ünite bloğundan oluşurken, diğer iki ünite ise şehir giriş meydanına yakın bir yerde çay evi olarak konumlanmış. Plazaya bazı dış mekân sandalyeleri konarak, çay evi için keyifli bir ortam yaratılmış. Ortadaki iki ünite bloğu, mobilya mağazası için geniş bir sergi alanı sağlamış.

The whole building is composed of six unit blocks. The independent furniture store is composed of four unit blocks in the west, while the other two unit blocks near the city plaza of entrance functions as a tea house. By placing some outdoor chairs in the plaza, the tea house creates a comfortable environment for public life. The middle two unit blocks are combined into one to provide a large exhibition space for the furniture store.

© Chao Zhang
Zhi Sanat Müzesi prototipi, eğimli çatı ve avlu alanıyla Shajing'in geleneksel konut unsurlarına atıfta bulunmuş.

The prototype of Zhi Art Museum is referring to elements of traditional dwellings in Shajing: sloping roof and courtyard space.