Trend Kavramı ile Türemiş Yeni Kavramlar

KP38
Özlem DEVRİM

TrendSetter

Trend Öncüleri Dünya üzerinde trendlerin filizlendiği, öncelikle su yüzüne çıktığı bazı kentler vardır. Sanayi merkezlerine yakın, kendisi kültür merkezi olan bu kentler, inovasyonun benimsendiği ve doğru kullanılabildiği bir nüfusa da sahiptirler; bu özellikleri ile aynı zamanda küresel tüketimin de göstergesi durumundadırlar. İlklerin üretildiği ve ilklerin satın alınabildiği bu kentler, trend öncülerini yetiştiren/barındıran verimli topraklara benzerler. TrendSetter’lar, gelişim eğrisindeki öncü tüketicilerdir. TrendSetter’lar yeniliklere derin bir açlık duyarlar, gelecek hedefleri için bir kapı açarlar. İlkleri satın alırlar, ilk kullanan olurlar, ilk şikayet eden olurlar, eksiklikleri ilk gösteren olurlar, daha ötesini tarif ederek henüz yapılmamış olanı isterler... Eleştirileri ile ürünlerin giderek daha mükemmel olmasında aslan payları vardır ve daha ötesi, fütüristlere de ışık tuttukları olur. Bu kişiler geniş çaplı yaşam stilleri olan kişilerdir ve değişen değerleri ifade etmek için inanılmaz bir yetenekleri vardır; bazı trendsetter’lar pazar araştırması yapan liderlerdir.

TrendHunter

Trend Avcıları Kimsenin kimseye benzemek istemediği ama şaşırtıcı derecede aynı olduğu, herkesin farklıyı yakalamaya çalıştığı bir çağ yaşamaktayız. Kırılımların oluştuğu yegane alanlar metropollerdir ve kırılımları yaratan, taşıyan ve şekillendirenler de gençlerdir. Üstelik bu gençler teknoloji çağında doğan çocuklar, zor beğenen, imkanları geniş ve tatminsiz, özgüvenli, ekonomik sıkıntı yaşamamış, çok kültürlü bir toplumun bireyleridir. Trendhunter’ların görevi ise bu gençler başta olmak üzere çocuklar, yaşlılar, çalışan bireyler, kadınlar, erkekler gibi birçok tüketici sınıfları oluşturarak insanların neler giydiğinden neler yediğine kadar not etmektir. Kategorize edilmiş bu notlar ve trend avcısının kişisel yorumları, geleceğin trendlerini oluşturmada önemli bir yer tutar, trend öncülerine kaynak oluşturur. Şirketler, kendi yol ve yöntemleri yanında, trend avcılarından gelen bu istatistik bilgileri de kullanırlar.

TrendLab

Trend Laboratuvarları Trend laboratuarları; tasarımcılar, yaratıcı profesyoneller, pazarlama uzmanları için dijital trend araçları oluşturur ve bunları hizmete sunarlar. Nelly Rodi, The Mix, Milou Ket, Carlin, The Mix ve WGSN bilinmiş en önemli trend laboratuvarlarıdır. Bu raporlar yaratıcı sektörlerin çeşitli alanlarından kişilerin oluşturduğu fokus gruplar tarafından belirli aralıklarla masaya yatırılır.

TrendWatching

Trend İzleyicileri Trend izleyicileri gündelik yaşamlarımızı büyüteç altına alarak, yıllar sonraki ruhsal ihtiyaçlarımızı araştırmaktadırlar. Örneğin, Irak-Amerika savasından sonra, danteller ve incilerle süslü romantik görüntülerin hayatımıza girmesinin altında yatan, savaş sonrası ihtiyaç duyduğumuz duygusallığı yaşamanın iyi geleceği öngörüsüdür ve daha bu savaşın başlarında trendwatching’ler tarafından öngörülmüştür.

TrendGuide

Trend Rehberleri Trendguide; toplum yönelimlerinin takipçilerinin, internet üzerinden dünyanın her yerinde sanal sitelere üye olarak kendilerine ait oluşturabildikleri “paylaşım platformlarına” verilen isimdir. Önemli olan takipçilerin site üzerindeki katkısıdır. Genellikle dünyanın her yerinde bulunan üyeler, tespit ettikleri yönelim izlerini takip eder, belgeler ve sitede oluşturdukları platformlarda yayınlar, duyururlar.

TrendScout

Trend Kaşifleri Özellikle Avrupa firmaları, gençlerin moda eğilimlerini anlayarak reklam panolarından gazete ilanlarına kadar tüm verilerini bu yönde düzenlemek peşindeler. Örneğin ağırlıklı olarak gençlere yönelik üretim yapan Levi´s, genç pazar trendlerini çok yakından takip ediyor. Levi´s genç pazarın analizi için, “trendscout'' lardan yararlanıyor. Trendscout’ların görevi her yerde olmak, her yerde her hareketi ve kımıldanmayı izlemektir. Öyle ki şehir meydanında oturup da gün içinde buradan kimlerin geçtiğini, bu geçenlerin hangi coğrafyaya ait olduğunu, ne giydiklerini, kimlerle sohbet ettiklerini, ye yediklerini-içtiklerini, nasıl eğlendiklerini, teknolojik bir detaylarının olup olmadığını not ediyorlar. Onlar yaşamın nabzını ellerinde tutuyorlar ve nasıl attığını, neye tepki verdiğini de bir hemşire gibi not ederek değerlendirecek laboratuarlara gönderiyorlar.

Crowdsourcing

Kalabalıkla Gelen Yaratıcılık Crowdsourcing kavramı crowd (kalabalık, topluluk) ve outsource (belli işlerin konu ile uzmanlaşmış başka kişi ve kurumlara yaptırılması) kelimelerinin bir araya getirilmesinden oluşur. Kavramın anlamı “şirketin bir noktada bir işi kendi çalışanlarına değil, geniş kitlelere belli bir ödül karşılığında sunma ve onların önerilerini veya çözümlerini alma uygulaması”dır. Karşılıklı alışverişin mümkün olduğu bir ortam yaratılması crowdsourcing’in önemli bir parçası. Kalabalıktan çıkan gürültü değil, kalabalığın gücünü yansıtan gür bir ses, anlamlı bir yorum duymak amaçlanır. Karşılıklı değer alış-verişi olarak katılımın yüksek oranda tercih edildiği söylenebilir. Ana fikrin fikirleri çoğalması olan “Crowdsourcing” sisteminde biraraya gelmenin en kuvvetli sebebinin, maliyetleri düşürmek çabası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Crowdfunding

Kalabalıkla Gelen Maddi Kaynak Crowdfunding kavramı crowd (kalabalık, topluluk) ve funding (Fonlamak, maddi kaynak sağlamak) kelimelerinin bir araya getirilmesinden oluşur. Kavramın anlamı “Bir proje için gereken maddi kaynakları, projeye ilgi duyan insan topluluğundan sağlamak” olarak açıklanabilir. Anafikir olarak crowdsourcing’ den yola çıkılan sistemde proje konusunda ilgili kişileri bir araya toplamak ve en önemli sebebi de projeyi gerçekleştirebilmek için gereken finasmanın sağlanmasıdır. Kickstarter ve indiegogo dünya üzeinde en bilindik crowdfunding platformlarıdır. Crowdfunding sistemi fikir katkısı istemeden ortaya atılan fikrin belirli bir maddi limitle ortaya atılmasıdır ki verilen sürede toplanan para istenilen limite gelmediyse proje sahibi biriken ne olursa olsun bu maddi kaynağa erişemez.
 Özlem DEVRİM
ukrterminal.kiev.ua

жалюзи деревянные