Tasarımcının Sorumluluğu Üzerine...

KP

Eğitim en temel anlamda bilgi ve deneyimin aktarımı. Evrensel kurallar üzerinden akıl ve deneyim ile ulaşılan doğrunun paylaşımı, kişiyi kendisinin ve çevresindekilerin öğretmeni yapabilir. Sürekli öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma yaklaşımını içselleştirmemiz, okul hayatımızdan başlayarak bilgi ve deneyimin paylaşımını değerli kılan tüm öğretmenlerimize ve bize öğrettiklerine olan sorumluluğumuz.

Bu bilinçle iş hayatı deneyimlerini üniversite öğrencilerine aktarmak üzere kurgulanmış bir programdan izlenimleri paylaşıyoruz.

Öğreten ve öğrenen, her ikisinin de öneminin farkında olan herkese ve bize bu bilinci aşılayan tüm öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımızla…

Ders Notları…

“Bir tasarımcı için çevre duyarlılığı olmazsa olmazdır. Tasarımı şekillendirirken dünyadaki kaynakları doğru kullanmayı düşünmek ve doğaya saygılı olmak gerekir. Benim için her tasarımda su kaynaklarının verimli kullanılması önemlidir. Çünkü dünyada toplam su kaynağının sadece %1’i işlem görmeden kullanılabilir nitelikte. O kaynağa ulaşamayan ve temiz içme suyu bulamayan insanlarla aynı dünyayı paylaştığımızı unutmamalıyız."

...

"Tasarım sürecinde, sanatçının ürettiği sorular ürünü başarılı kılar. Tasarımın etkileyiciliği bir yana, işlevselliği üzerine de düşünmek önemli. Planlama sürecinde sayısal ve geometrik hesaba dayanan oran bağlantısı "altın oran"ı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tasarım yaparken o tasarımın kullanılacağı ülkelere ve kültürlere göre hareket edilmeli. Hedef kitlenin iyi tanınması ortaya konan ürünün gördüğü talebi de etkiliyor."“Maalesef Türkiye’de çiniciliğin bitişi, ustalarından kaynaklanıyor. Çini ustaları bilgiyi aktarmadığı için sonraki kuşaklar bazı bilgilerden eksik kalmışlar. Davranma şekli böyle olmamalı. Diğerlerine bildiklerimizi aktarmalıyız.”"Önemli olan; "bakmak - görmek arasındaki fark" ve fayda sağlayacak tasarımları bulabilmek. Malzemenin özelliğini bilmeden başarılı bir tasarım yapmak pek mümkün değil.”
Tolga BERKAY


Ne öğrendik?

“Ne bilmediğimi öğrendim bu derste. Beni derse karşı meraklı kılan da bu.”
Çağla CAN

“Önemli olan, sektörden bir öğretmen ile dersleri işleyebilmek. İleride çalışacağımız yerlerde, okulda öğrendiklerimizden farklı durumlarla karşılaşacağız. Onları şimdiden görebilmek çok önemli bir deneyim.”
Ilgın KAHYAOĞLU

“Mezun olduktan sonra oluşabilecek endişelerime bu derste açıklık getirildi. Mezun olduktan sonra yapılabilecekleri öngöremiyordum. Şimdi, ayakları yere sağlam basan tasarımlar yapabileceğimi hissediyorum.”
İlayda ERGİN

“Gelecekte seramik alanında çalışacağım. Ancak, okulda sektör ile ilgili bilgiler verilmiyor. Bu ders sayesinde günümüzdeki sektör anlayışını öğrendik. Güncel bilgilere erişme şansımız oldu.”
Harun Ege ALTINIŞIK

“Tasarıma sadece lavabo ve klozet gibi ürün ve form özelinde ele alırken, fonsiyonel tarafını görmeyi, önceden düşünmeyi, daha farklı bakabilmeyi öğrendik.”
Eda DÖNMEZ

“Şu an yaptığımız tasarımların insanlar tarafından nasıl karşılanacağını göz önünde bulundurmak önemli. Mekanlara ve ülkelere göre tercihlerin, önceliklerin değiştiğini ve tasarım yaparken bunu düşünmem gerektiğini öğrendim.”
Başak ALTINORDU

“Öğrencilerin bu ders konusunda bu kadar istekli olabileceklerini tahmin etmiyordum. Hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. İş hayatı ile üniversiteler arasında etkileşim çok önemli. Çünkü bilgi ve deneyim önemli, bilgi çağındayız. Artık hiçbir bilgi gizli değil. Herkesin elinin altında internet var. Önemli olan bu bilgilerin nasıl kullanılacağı, ben bunu paylaşmaya çalıştım.”
Tolga BERKAY


Endüstriyel Üretimde Tasarım İlkeleri Dersi – 20 Kasım

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik - Cam Ana Sanat Dalı

Eğitmen: Tolga BERKAY
Узнайте про авторитетный блог с информацией про https://buysteroids.in.ua.
Узнайте про нужный сайт , он рассказывает про www.buysteroids.in.ua.
ролеты