Sheconomy

KP52
Özgül ATAY

“2020 yılında yaklaşık 1 milyar kadının ekonomik yaşama entegre olması bekleniyor. Sanayileşmiş dünyada kadınların eğitim olanaklarının artması ve siyasi gelişmelerin de etkisi ile dünya ekonomisindeki kadın etkisinin daha belirgin hale geleceği ifade ediliyor. Yüksek oranda kadın işgücü nüfusunun ekonomik hayata girmesi ve dolayısıyla artan satın alma güçlerinin, dünya ekonomisinde bazı parametrelerin değişmesine neden olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, tüm kurumların sheconomy’ye hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. (*Kaynak: sheconomy.com)” KP51’de “Gelecek Sayıdan” bölümünü KP52 için hazırlarken Sheconomy temasını yukarıdaki cümlelerle anlatmıştık. Sheconomy, KP olarak önceki yıldan aşina olduğumuz bir kavram. İş yaşamı içinde kadın varlığını pozitif ayrımcılık olarak düşünülebilecek ölçüde desteklemek KP olarak manevi amaçlarımızdan biri. 2012 yılında “Fark Yaratmak” temalı sayımızı hazırlarken iş yaşamında mimar kimliği ile fark yaratmayı başarmış 12 kadın mimar üzerinden temayı anlatmayı planladığımızda “Acaba 12 kadın mimar var mıdır?” diye düşünmüştük. Vardı, hatta fazlası da vardı. 12 rakamına ulaşınca mutlu olmuştuk. Bu kuşkuyu yaşadığımız dönem sadece 4 yıl önceydi. Geride bıraktığımız dönem iş yaşamına yeni kadın iş gücü, daha fazla kadın bakışı, iş hayatında var olanlara daha fazla deneyim kazandırdı. Bugün aynı “Fark yaratmak sizce nedir?” sorusunu cevaplayabilecek kadın mimar sayısı 4 yıl öncesine göre çok daha fazla. Veriler kadının iş yaşamında daha fazla yer aldığını gösteriyor ancak nicelik bazında artışın kadının sesini daha fazla duyurabilmesi anlamına geldiğini düşünmek mümkün değil. Doğası gereği kadın farklılıkları, naifliği, sinir bozucu derecede detaycılığı, aynı anda birbirinden bağımsız onlarca konu ile ilgilenebilmesini sağlayan ‘multi-tasking’ yetisi ile maskülen kurallarla çerçevelenmiş iş yaşamında edinmesi gereken konumun çok gerisinde. Önümüzde daha gidecek çok yol var. Kadının kendinden ve toplumdan alacağı gücü arttırma odaklı organizasyonlar sayesinde farkındalığın giderek arttığını da söyleyebiliriz. Empower Women organizasyonunun verdiği bilgiye göre Women’s Empowerment Principles (WEPs) beyanının ülkemizde CEO düzeyinde toplam 131 imzacısı ile Türkiye, en fazla WEPs imzacısına sahip olan ikinci ülke.

Sheconomy ile kadına dair farklı konulara, kadın tasarımcılar tarafından tasarlanan, üretilen ürün ve yapılara; iş yaşamında kadın varlığına odaklanıyoruz. Kadınla her zaman özdeşleştirilen alışveriş konusuna kadın ve erkek tüketiciler, farklılıkları ve bu farklılıkların perakende sektöründe tasarım açısından yarattığı etkiyi de inceliyoruz. Bu incelemede en çok yararlandığımız kaynaklardan biri farklılıklarımızı doğru anlamaya yardımcı olan ve başlığındaki konu dışında tüm kadın-erkek farklılıklarının en alt katmandaki nedenlerini anlamamızı sağlayan bir kitap:

Alışverişte Kadın Erkek

Faydalı olacağını düşündüğümüz ve Optimist Yayınları’nın izniyle kitaptan alıntıladığımız cümleleri iş yaşamında daha fazla kadın iş gücü dileğiyle paylaşıyoruz.

 
onlinecasinoplanet.net/pravila-igr/blekdzhek/

www.onlinecasinoplanet.net