Park ‘n’ Play

KP54
KP
Çok katlı otoparklar şehrin ayrılmaz bir parçası. Geleneksel otoparkların tek işlevli kullanımına meydan okuyan, aynı zamanda cazip bir kamusal alan olabilen, Kopenhag’ın Nordhavn bölgesindeki yeni gelişim alanının ölçeğine, tarihine ve gelecekteki kent kültürüne saygılı, büyük ve işlevsel çok katlı otoparkı Park ‘n’ Play, hem çocuk oyun alanı, hem de Kopenhag Limanı’na bakan bir seyir noktası olma işlevini görüyor.

JAJA Architects sunar…
KONUM

Yeni çok katlı otopark, Nordhavn’ın büyük bir dönüşüm planının ilk aşaması olan Århusgadekvarteret’de bulunuyor. Çevresi halen dönüşümde olan bölge gelecekte eski ve yeni binaların karışımına ev sahipliği yapacak. Bugün bölge, tarihi ve karakteristik kırmızı tuğladan liman binaları nedeniyle Red Neighbourhood (Kırmızı Mahalle) olarak biliniyor. Gelecekteki dönüşüm bu tarihi özellik üzerine inşa edilecek ve mevcut özelliklerini yeni yorumlarla kaynaştıracak.


PROJE

Yarışma projesinin başlangıç noktası geleneksel, çok katlı otopark yapısıydı. Amacımız, çekici bir yeşil cephe ve insanları terası kullanmaya teşvik edecek bir konsept yaratmaktı. Bir saksı sistemi, yeşillikleri cephenin tümüne dağıtırken projeye yeni bir ölçek getiren kafes modeli benzeri bir ritimde yerleştirildi. Cephedeki saksı kafesi, daha sonra kesintisiz tırabzanlarıyla çatıda fantastik bir oyun alanına dönüşen iki büyük kamuya açık merdivenle kesiliyor. Tırabzan, sadece tırabzan olmakla kalmayıp salıncak, futbol kalesi, tırmanma oyuncağı ve daha fazlasına dönüşüyor ve kelimenin tam anlamıyla ziyaretçileri cadde seviyesinden ele alıp onları çatıdaki manzaraya ve Kopenhag Limanı’nın büyüleyici görünümüne giden bir yolculuğa çağırıyor.


YAPI

Bu projede standart, ön tanımlı beton yapı esas alındı. Teklifimiz bilinen çok katlı otopark yapısının üstüne ikinci bir katman olarak aktif filtre halini aldı. Yapı bölgenin ruhuna ve tarihine uyan, akılcı ve endüstriyel açıdan kaba bir yapı ancak geleneksel beton otopark yapısı soğuk ve sert görünebilir. Bölgenin kırmızı tuğla kimliğinin doğal bir more olarak betonun kırmızıya boyanmasını önerdik. Bu basit önlemle gri çerçeve; malzemesi ve yüzeyiyle sıcaklık ve samimiyet yayan, kırmızı kiremitli çatılar ve tuğlanın baskın olduğu çevresiyle uyum içinde kendine özgü bir yapıya dönüştü.

YEŞİL CEPHE

Yapı, derli toplu küçük kentsel yerleşimde büyük bir hacim kaplıyor ve çevredeki kentsel alanlara yakınlığı nedeniyle yakına gelindiğinde baskın görünüyor. Bina büyüklüğünü dengelemek için yeşil yapının arkasındaki bina ile etkileşimde olacağı bitkilerin yer aldığı bir cephe önerdik. Yeşil cephe, otopark yapısını vurgulayan ve arkasındaki kolonların ritmi ile etkileşimde olan bitki “raf sistemleri”nden oluşuyor. Saksılar denge ve derinlik katarken, cephede bir ritim yaratıyor. Yerleşimi otopark kafes örgüsünü izleyen saksılar her iki kolonda bir çapraz ritimde bir saksı olacak şekilde yerleştirildi. Saksı sistemi cepheye derinlik ve dinamizm getirirken aynı zamanda çevredeki binaların boyutlarına ve ayrıntılarına da uyum sağlıyor. Dört cepheyi de kaplayan saksılar, binanın tümüne bir kişilik ve ahenk sağlıyor. Yeşil cephe, boyalı betona karşı mümkün olan en hızlı bitki büyüme zamanı göz önünde tutularak planlandı. Cephelerin ifadesi, bina ve doğa arasındaki etkileşim ve yapısala karşı organik temeline oturtuldu ve ikisi arasındaki heyecan verici bağımlılığı sağlıyor.
MERDİVEN ve ÇATI

Aktif bir otoparkın temel prensibi, yerel halka ve ziyaretçilere sunulmuş erişilebilir ve rekreasyonel bir çatıydı. Dolayısıyla yaşayan bir çatı yaratırken görünürlük ve erişilebilirlik esas alındı. Açık alana doğru olan merdiven, sokak ve çatı seviyesi arasındaki diyagonal bağlantıyı sağlar ve insanları cephe boyunca yukarıya doğru çıkmaya çağırıyor. Merdiven binanın yapısal ritmini takip ediyor ve her sahanlık çevredeki kentsel alan manzarasını ve en tepede Kopenhag’ın çatılarının görünümünü sunuyor.

Merdiven, cephe boyunca hareket etmenin başlı başına bir deneyim olduğu Pompidou Center’a göndermeler yapıyor. Merdivenin arka duvarı boyunca kavramsal olarak bölgenin tarihini yansıtan grafik bir kabartma yaratmak için RAMA Stüdyo’daki arkadaşlarımızla çalıştık. Anlatım sokak seviyesinden görülebiliyor ve ziyaretçiler merdivenlerden yukarıya çıktıkça daha yakından izleniyor. Burada aynı zamanda otopark katlarına alternatif erişim noktaları da
oluşturduk. Kabartma geçmiş ve geleceğin hikayesini anlatıyor ve Kopenhag’ın liman tarafındaki dönüşen bölgesinin, endüstriyel tarihinin ve geleceğinin modern öyküsü haline geliyor.


KIRMIZI KORDON

Kırmızı kordon, otoparkın halka açık alanları boyunca, ziyaretçiye sokak seviyesinden itibaren kılavuzluk eden merdiven tırabzanları şeklinde fiziksel bir yol gösterici. Heykelsi bir kılavuz olarak kelimenin tam anlamıyla ziyaretçiyi elinden tutarak merdivenler boyunca tepeye ve çatıdaki etkinlik sahasına kadar yol gösteriyor. Burada heykel haline dönüşüyor ve deneyimler, dinlenme alanları, oyun alanları ve değişik mekânlar sunuyor. Kırmızı kordon boyunca yer alan unsurlar salıncaklar, tırmanma oyuncakları gibi geleneksel ama aynı zamanda parmaklıklar ve bitkiler gibi daha çok mimari elemanlar olup hava şartlarına karşı koruma sağlarken hacimleri vurguluyor veya oluşturuyor. Çatıda yükselen etkinlik heykeli büyük esneklik sağlıyor ve heyecan verici etkinlikleri sokak seviyesinden görünür kılıyor. Heykelin çatı boyunca yolculuğu arka tarafta ikinci bir merdivenle sokak seviyesine inmeden önce kesilmeksizin devam ediyor. Merdivenlerin yeşil cephe üzerinden aktif çatı ile birleşimi hem dinlenmeye hem de eğlence ve heyecana davet eden canlı bir kent alanı yaratıyor. Yapı, projenin tümünde kırmızı bir kordon haline dönüşüyor ve cepheyi, merdivenleri ve çatıdaki unsurları tek bir eleman gibi birbirine bağlıyor. Kopenhag’ın yeni otoparkı bir sosyal buluşma alanı ve yerel çevrenin aktif bir parçası haline gelirken yerel halk, sporcular ve ziyaretçiler için adeta kentsel bir ödül olacak. ■
Мы предлагаем заказать и https://buysteroids.in.ua в любом городе.
thailand-option.com/binary-options-make-a-profit/

купить шорты для девочек