LE CORBUSIER Collection

KP50
KP
Pavilion’ tasarımı
 
LE CORBUSIER 
collection by Arte


Arte, Le Corbusier’nin ünlü renklerinin dünya haklarına sahip olan Les Couleurs Suisse AG ile birlikte benzersiz bir duvar kağıdı koleksiyonu geliştirdi. Usta mimarın eserlerinin tamamı ilham kaynağı oldu.

Le Corbusier olarak tanınan Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), Fransız-İsviçreli bir mimardır ve yaygın olarak Modernizm’in kurucu babalarından biri olarak kabul edilir. Yapıları, içinde oturanların işlevleri ve çevreye göre tasarlayarak çağının çok ötesine geçmişti. Fakat bir yaratıcı deha olan Le Corbusier başka girişimlerden de kaçınmazdı. Birçok mimari mücevherlerine ilaveten aynı zamanda etkileyici mobilya ve duvar kaplaması tasarımları da yaratmıştır. Kendisi aynı zamanda ‘Polychromie architecturale’ (Mimari Çokrenklilik) adı verilen mimari renk paletiyle de bilinir. 1968’den beri, La Fondation Le Corbusier (Le Corbusier Vakfı) ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçının mirasını korumakta ve yönetmektedir. La Fondation Le Corbusier, Les Couleurs Suisse AG’ye, bu eşsiz ‘Polychromie architecturale’ renk paletini gözetip geliştirmesi için dünya çapında yetki ve münhasır haklar vermiştir.

Le Corbusier’nin kendisi bilinen iki duvar kaplaması koleksiyonu yaratmıştı: ‘Salubra I ‘(1931) ve Salubra II (1959.) Arte hiçbir şekilde onun çalışmalarını kopya etmek istemedi. Bunun yerine tasarımcılar bu mimar-tasarımcı-sanatçının yüz yıl sonra doğmuş olsaydı neler yaratacağını hayal etmeye çalıştılar. Hangi malzemeleri, tasarımları ve teknikleri kullanırdı? Bir başka deyişle Le Corbusier’nin ilerici fikirlerini günümüze tasarım, malzeme ve kullanılan teknikler açısından bu koleksiyonla aktardık.

Arte kendisini ‘Le Corbusier’ koleksiyonuna ilham vermesi için ustanın duvar kaplamalarını kullanmak ile sınırlamadı. Tasarımcılar onun çok sayıda eserinin çeşitli özel karakteristiklerine atıfta bulundular. Le Corbusier birçok bakımdan çağının ötesindeydi. Bu nedenledir ki, yenilikçi, çağdaş bir duvar kaplaması koleksiyonu geliştirirken, tüm eserleri inanılmaz derecede ilginç bir ilham kaynağı oldu.

Yeni ‘Le Corbusier ‘ koleksiyonu beş özel desen ve onlarla kombinlenebilir bir dizi sade duvar kaplamasından oluşmaktadır. Çok çeşitli iç ortamlara otantikliğin yanı sıra özgün ve sıcak bir dokunuş ve duygu eklemektedirler. ‘PAVILION’ duvar kaplaması Le Corbusier’nin ilkel sanat ve çadırlara ilişkin tercihlerinden esinlenmiştir. Arte, Brüksel’deki EXPO58 ‘Philips Pavyonu’nun çadır yapısını, ilkel sanatın organik, kusursuz olmayan ve sıcak ögeleriyle birleştirmiştir. Arte, duvar kaplamasının parlaklığını değişken yaparak estetik bir rölyef yaratmakta başarılı olmuştur.

Koleksiyondaki ikinci tasarım, Le Corbusier’nin binalarındaki birleşmiş pencerelerin yapılışını esas alıyor. O, bu pencereleri binanın görünümünü tanımlayan cephedeki ‘bir dizi delik’ olarak değerlendirirdi. Arte’nin ‘UNITY’ duvar kaplaması öncelikle Le Corbusier’nin binalarındaki pencereleri eklerken kullandığı ‘ritim’den, özellikle de Marsilya’daki ‘Unité d’Habitation’ binasının pencerelerinden esinlenmiştir. Tasarımcılar kağıdı çivilerle delip sonra içlerini boyayarak bir kabartma etkisi eklemişlerdir. Hemen göze çarpmayan gizli bir parıltı duvar kaplamasına beklenmedik bir boyut katmakta.

Arte dördüncü tasarım için Le Corbusier’nin 1931’de Salubra S.A. için duvar kaplaması koleksiyonu tasarlarken kullandığı puantiye modelini referans aldı. Usta burada tasarım ve kolajları için sıkça kullandığı mukavva levhalar ve üstlerindeki küçük deliklerden esinlenmişti. Arte, ‘DOTS’ duvar kaplamasıyla neredeyse kelimenin tam anlamıyla Le Corbusier’nin tasarımını günümüze tercüme etmiştir. Ancak imalatçı, yenilikçi baskı teknikleri ve belirli aydınlatma koşullarında ortaya çıkan veya kaybolan kabartma mürekkep kullanmıştır. Renkli ve parlak mürekkeple kağıda uygulanan minik noktalar, mat fon kağıdıyla hoş bir kontrast yaratmaktadır.

‘STONE’ diye adlandırılan üçüncü tasarımın çıkış noktası beton. Arte, Le Corbusier’nin sıkça kullandığı bu malzemeyi ustanın kendi duvar kaplamasında da kullandığı mermer baskılarla kombinledi. Duvar kaplaması uzmanları, özel tekniklerle ve doku ve malzemeleri karıştırarak, gösterişli ve elle tutulur bir duvar kaplaması yarattı. Üzerine düşen ışığın yönüne bağlı olarak, pırıltı ve duvar kaplamasının görünümü değişiyor.

Beşinci duvar kaplaması da yine Le Corbusier’nin duvar kaplamalarının yenilikçi bir yorumu. Tasarımcılar bu kez ustanın Salubra S.A. için 1959’da yaptığı küçük karelerden oluşan bir ağla çevrelenmiş büyük beyaz yüzeylerden oluşan ikinci koleksiyonunu referans aldılar. Le Corbusier bu tasarımıyla binalara pencereleri yerleştirme yaklaşımına atıf yapmıştı. Arte bu fikri kendi tasarımına ters çevirerek aktardı. ‘SQUARES’deki kafes, düzenli aralıklarla çeşitli ögeleri beklenmedik pozisyonlara yerleştirmek suretiyle kesilmekte. Arte bu tasarım için Le Corbusier’nin Chandigarh’daki Meclis Binasında yer alan ‘Brise Soleil’inden esinlenmiştir. Bu tasarımın özelliği alışıldık baskılı kağıt olmayıp şekillerin ısı uygulanarak kumaşa basılmasıdır. Bakması büyüleyici olan bu kaplama karşı konulamaz dokunma isteği yaratmaktadır. Sonuç zeminle kabartma, aydınlık ve karanlık arasında 3D etkisiyle baş döndürücü bir etkileşim. Bu kaplamanın, malzemelerinin kombinasyonu sayesinde kullanıldığı hacimlerdeki akustik üzerinde de olumlu etkisi olmaktadır.

'Squares' tasarımı

Son olarak Le Corbusier koleksiyonu aynı zamanda ‘TINTS’ adı verilen on üç net referanstan oluşmaktadır: Ustanın ‘Polychromie architecturale’ renk paletinden sıcak ve otantik renk seçkili duvar kaplamaları. Arte bu duvar kaplamaları için Le Corbusier’nin ‘Polychromie architecturale’ dünya lisans haklarına sahip olan Les Couleurs Suisse AG’den izin almış ve böylece otantik ve seçkin bir koleksiyon sunma imkanı bulmuştur çünkü Le Corbusier’nin ölümünden sonra hiç kimseye onun renklerini ve fikirlerini duvar kağıdı veya kaplamalarında kullanma izni verilmemiştir.


Arte ve diğer firmalar ile Avrupa’da ve Avrupa dışında iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Aslında vakıf, Le Corbusier’nin Polychromie’ye ilişkin konularını Les Couleurs Suisse isimli bir İsviçre firmasının sorumluluğuna bıraktı. Les Couleurs Suisse, Polychromie’yi kendi ürünleri üzerinde geliştirmek isteyen iş ortaklarına alt lisanslar veriyor. Arte, büyük olasılıkla vakıf ile bir firma arasındaki çok yakın iş birliğinin en iyi örneği ve duvar kaplamalarına ilişkin çok bilinen know-how’a sahip alanındaki en iyi firmalardan biri. Le Corbusier’nin çalışmalarından ve 1930’lardaki duvar kaplaması koleksiyonu olan Salubra’dan ilham aldılar.

“Le Corbusier’nin yaratıcı eserlerinin içinde mimari, sanat ve yazına ek olarak, benzersiz iki parçalı renk sistemi ve değişik tasarımlarla başlangıçta duvar kaplaması olarak piyasaya çıkarılan sanat şaheseri Polychromie architecturale’i de bulunuyor. Le Corbusier’nin Polychromie architecturale’i günümüzdeki koleksiyona yol açtı. Hedefimiz onun kendi kreasyonlarını taklit etmek değil yeniden yorumlamaktı. Bir dizi yeni tasarımla bu koleksiyon Le Corbusier’yi sıra dışı şahsiyet olarak onurlandırıyor ve etkileyici mirasının ruhunu uyandırıyor.”* ■
https://showroom-kiev.com.ua

www.showroom-kiev.com.ua

https://ukrterminal.kiev.ua