LE CORBUSIER

KP50
KP
Polychromie çizimi © FLC / Prolitteris

LE CORBUSIER mimari ve malzeme açısından değerlendirme
Kenan ÖZCAN

Le Corbusier’nin dönemi, mimaride malzeme çeşitliliğinin bugün kadar zengin olmadığı bir dönem. Birçok mimarın o dönemde, tasarımlarında hazır ürünlerden ziyade, yapıtlarına özgü malzemeler ürettirdiklerini biliyoruz. Örneğin; Sydney Opera Binası’nın çatı kabuğu kaplaması için mimar J. Utzon, beyaz seramikler tasarlamış ve bugün yaşamına devam etmeyen İsveçli bir seramik firması tarafından üretilmiş. Bu seramikler nadir olsa da müzayedelerde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Oscar Niemeyer de kendi malzemelerini tasarlamış olan mimarlardan. Onun birçok eserinde, bu farklı tasarım ürünlerini kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Aslında bu bir anlamda mimarın da yapıya özgünlük kazandırıp genel geçer çizgiden sıyrılması için zorunlu gördüğü bir seçim olabiliyor.

Le Corbusier, mimarlığın soylu bir sanat olduğuna; plastik sanatları, entelektüel düşünceyi, mühendislik ve matematiği içinde barındırdığına inanıyordu. Onun tanımına göre: “Mimarlık; yapım sorunlarının dışında, onların ötesinde, sanatsal bir gerçek, duygusal bir olgudur. Mimarlık ruhun saf yaratısıdır.”

Le Corbusier, 20. yüzyılın en büyük mimarlık oyuncularındandır ve her zaman yenilik peşinde olmuştur. Yenilikçi kimliği, onun en önemli farklılığıdır.

Le Corbusier, asal geometrik biçimleri en güzel biçimler olarak tarifler. Mimaride rasyonalizmin en öndeki kuramcı ve savunucularındandır. “Dik açının mimarı” onun için akla ilk gelen nitelemelerdendir. Ronchamp Şapeli onun yenilikçi yaklaşımına verilebilecek en büyük örnek, diyebiliriz. Dik açı ozanı, birden tüm dünyadaki mimarlık çevrelerini hayrete düşürerek bu yapıtında rasyonelden irrasyonele geçmiş, mantıktan duyguya atlamıştır. Bundan daha büyük bir yenilik olamaz.

Le Corbusier’nin mimari yaklaşımının özü, onun derin meslek sevgisi ve mimariye olan büyük coşkusu ile başlar: “Ne mutlu o coşkuyu, o mimarlık aşkını içinde arttırarak taşıyan mimarlara!”

Mimariye olabildiğince geniş açıdan bakar. O bir mühendis, bir endüstri ürünleri tasarımcısı, çok yönlü bir tasarımcıdır. “Teknik ve bilinç, mimarlığın iki kaldıracıdır. Yapı sanatı onların üzerinde durur.”

Bir yazar, bir ozandır.

Tapisserie ‘Les mains’ © FLC / Prolitteris

Corbusier’nin tasarladığı duvar kağıtları ve bundan esinlenerek oluşturulan yeni koleksiyon tamamen zamandan bağımsız, her dönemde kullanılabilir, belli bir sürece ve akıma aidiyet göstermeyen, çok çeşitli iç mekân kullanımlarına uygun, tek defaya özgü, 20. yüzyıl modernizminin klasikleşerek dışa vurumu diyebiliriz. “Biraz retro mu?” diye sorarsanız; tabii ki ama kelimenin anlamı da bu, değil mi? Özeti ise bir hayli mimarca; onu, “Büyük ustanın saf yaratısı…” olarak tarifleyebiliriz.

Le Corbusier’nin renk paleti; usta bir mimarın gözüyle görmek istediği dünyanın bir yansıması. Mimarlıkta ve mekanikte evrensel olarak uygulanabilir, insan ölçeğindeki armonik ölçü yazılımı olan “Modulor” onun, sayıları yetmiş civarında olan kitapları arasında büyük eserlerinden bir tanesi.

Le Corbusier Modulor’da, geometri ile altın oranı kullanıp birkaç sabit ölçü elde ederek, insan bedeni ile ilişkili bir ölçek geliştirmişti. Bu ölçeği yalnız kendi mimarlık pratiği için değil tüm dünyadaki mimarların kullanacağı, evrensel bir standart haline getirmeyi hayal ediyordu. Aynı düşünce ile renk paletini oluşturmuştu. Bu renk paleti; onun mimarisinin, onun dünyasının, sonra da modern mimarinin yansıması oldu.

Tasarım süreci, senaryonun yazımı ile başlar. Gerçek ihtiyaçlar tariflenmeli ve imkanlar ortaya konmalıdır. Fonksiyonlar tam olarak tespit edilmeli, konu olan faaliyetler akıcı bir şema ile karşılanmalıdır. Tüm bu saydıklarımızın ardında mekân, duygusal olarak da kullanıcısında heyecan uyandırmalıdır. Yani tasarım, estetik de olmalıdır. İşte bu aşamada malzeme çok önemli bir belirleyicidir. Bir mimarın, yaptığı bir tasarımda kendisi tarafından ürettirilmiş bir tasarım ürününü, malzemeyi kullanması; neticeyi istediği gibi sonlandırabilmesi açısından son derece önemlidir. Çıkan sonuç da mimari olarak üst düzeyde bir başarı sağlar.

Mimari üründe farklılık amaçlanıyorsa; özgün ve tek defaya mahsus, “unique” malzemeler tasarımcıyı neticeye götürebilir ya da bu amaca hizmet eden yollardan bir tanesi olabilir. Her şey tasarımınızın içini ne denli doldurduğunuz ile orantılıdır.

Mimari bakış tabii ki önemli; ancak salt mimari duruş için malzeme ürettirmek kaynak israfından başka bir şey olamaz. Malzeme özel üretim olacaksa mutlaka projenin getirdiği bir zorunluluk ile olmalı. Başarı hikayelerinin arkasında mutlaka bir zorluğun açılmış olması gelir. Soru çok basit de olsa cevabı bulmak bazen en zor sınavdan daha uğraştırıcı olabilir ve emek gerektirebilir.
 
https://kinder-style.com.ua

kinder-style.com.ua/garanimals

продать горох