Konsept Özel - Jean-Michel WILMOTTE

KP43
KP
Louvre Museum - Paris, France - Primitive Arts Department

1-  "Sürdürülebilir şehircilik" sizin için öncelikle neyi ifade ediyor ve olmazsa olmaz unsurları sizce neler? 

Sürdürülebilir gelişim kavramı bizim için şehrin kültürel mirasını korumayı da bünyesinde barındırıyor. Söz konusu binanın mutlaka değerli bir bina olması gerekmiyor; her binanın şu veya bu şekilde sosyal bir önemi, bir şehrin hafızasında yeri vardır. Bizim için bu, sürdürülebilir gelişimin bir parçası. Bir şehrin gelişimini şehri köklerinden de koparmadan nasıl sağlayabiliriz? Cevabını aradığımız soru her zaman budur.

Bugün, sürdürülebilir gelişim için önemli olan şey şu: Çoğu insan bu terimi kullandığınızda ekolojik bir bina, enerji tasarrufu gibi şeyler düşünüyor. Ben ve ekibim için tüm bunlar sürdürülebilir gelişim kavramına verdiğimiz tanımın dışında. Bugün sürdürülebilirlik kavramının çok daha geniş bir açılımı var. Sürdürülebilirlik aynı zamanda projenin katacağı yeniliği geçmişin izleriyle ve geleceğin ihtiyaçlarıyla nasıl bağdaştırabileceğimizi düşünmeyi gerektiriyor. Mimarlık bu sürecin sadece bir parçası. İnsanlar halihazırda bir takım binalarda yaşıyor veya çalışıyor, her tarafta geçmişin izleri var. Benim için bu çok önemli. Yaratmak için mekânı hissetmek, izleri iyi okumak gerek. Bir projenin başlangıcında bunları önemsiyoruz. Ardından proje birçok farklı kategoriye bölünüyor. Örneğin uygun malzeme seçimi, bir başka kategori de örneğin; projenin sosyal boyutu, mekânın doğru boyutlandırılması, işe yarayacak ve davetkar şekilde tasarlanması. Ardından projenin doğru şekilde üretim aşamasına geçebilmesi için uygun kişileri seçmek geliyor ve yerel çalışanları da bu yüzden önemsiyoruz. Sürdürülebilir bir bina yapmak binanın enerji harcamasını düşük tutmak değil. Sürdürülebilirliğin en iyi garantisi kalite. Teknik olarak iyi düşünülmüş, iyi malzemeyle yapılmış bir bina sürdürülebilirdir. Bu çok önemli ama günümüzün sürdürülebilirlik anlayışından, binanın ekolojik olması arayışından farklı. Ben sürdürülebilirlik kavramının buna indirgenmesine karşıyım, bu kavramın daha geniş bir bakış açısıyla düşünülmesi gerektiğini savunuyorum.

2- Dünya mimarisindeki gelişimi ‘Sürdürülebilir şehircilik’ açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru ve yönlendirici olduğunu düşündüğünüz örnekler var mı? Bu kapsamda Türkiye’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sürdürülebilir şehircilikte önemli olan mevcut yapıları iyi tahlil etmektir. Örneğin Fransa’da kaldırımlar daha geniş tutulabiliyor çünkü insanlar evlerinin önündeki kaldırıma bir masa koyup burada zaman geçirmekten hoşlanıyor. Peki Hollanda’da durum böyle mi? Şehre özgü ölçekleri anlayıp projeyi buna göre tasarlamak gerekiyor. Biz pek büyük olmayan bir projede, Fransa’nın güneyindeki Gringan’da kentin bir ucundan öbürüne kadar birçok küçük değişiklik yaparak şehre yepyeni bir uyum getirdik.

Bunun yanında tüm mekânı yeniden yorumladığımız projeler de var. Şu an Lyon’da nehir kıyısı yeniden yapılandırılıyor. Bu yapmakta olduğumuz büyük bir proje, zorlu bir iş çünkü kimi kısımlar zaman zaman su altında kalıyor. Projede hem yeni bir mekân yaratmak hem de bunu insanlar için kullanışlı kılmak gerekiyor. Bunu sağlarken ölçeği doğru kullanmak çok mühim çünkü haddinden büyük bir mekân yaratırsanız insanlar kendilerini burada rahat hissetmeyeceklerdir. Lyon’daki projede yapılan müdahaleler çok yerinde; proje hem yeşil alanlarıyla ekolojik bakımdan, hem de su baskınlarına getirdiği çözümlerle teknik bakımdan çok ileri bir örnek olduğu gibi trafiğe sunduğu alternatiflerle şehirdeki hayatın hızına ve yarattığı mekânla şehrin gelişimine de çok uygun. Bunun sürdürülebilir şehircilik için çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum.

3- Araştırma konularınızdan birinin “organ nakli” kavramıyla mimari nakil olduğundan bahsediyorsunuz. Mimari nakil ve bu kavramın mimari alandaki önemi nedir?

Kültürel mirası korumak çok önemli olduğu için terk edilmiş eski binaları, binanın tarihine uygun biçimde dönüştürmek ve gelecek için gerekli elemanları eklemek “organ nakli” adını verdiğim şey. Bu terim yeni bir öğenin, mevcut bir şeyin içinde yaşayabilmesini ifade ediyor. Benim için çağdaş olanı eskinin içine doğru biçimde yerleştirebilmek çok önemli.

Terrasses Presqu’ale Urban - Lyon, France

4- Goethe’nin “Mimari donmuş müziktir” sözü için açıklamasında; “Tınılar yitip gider ama armoni kalır. Böylesi bir şehrin sakinleri sonsuz melodiler içinde yürür ve dokunur. Akıl düşmez hareket uyuklamaz. Göz kulağın fonksiyonunu bedelini ve sorumluluğunu üstlenir ve halk en sıradan günde dahi fikri bir hal içindedir…” deniyor. Mimarı bir orkestra şefi olarak tanımlıyorsunuz. Notaların yerine oturup, iyi bir armoni oluşturması için mimarın dikkat etmesi gereken konular nelerdir?

Bir bina yaratırken belirli bir tutarlılığı göz önünde bulundurmak zorunludur ve farklı kısımların uyumuyla ilgili doğru hisse sahip olmak önemlidir. Nasıl ki müzikte uyulması gereken armoni kuralları varsa benim için de böyle kurallar var. Tasarımını pratiğe dökerken bir mimar orkestra şefi gibi olmalıdır çünkü yapım aşamasında başkaları da artık işin içindedir. Belirli bir ahşap işini çok iyi yapabilecek bir elemanınız varsa başkasını değil de onu bu işe tayin edersiniz. Çok iyi bir duvar ustanız varsa onu doğru yerde kullandığınızda binanın kalitesini çok arttırabilir. Mimar için hem kompozitör hem de orkestra şefi olduğu anlar vardır. Herkesin en iyi olduğu yanı ortaya çıkarmak elzemdir. Mimarın rolü  kompozisyonunun doğru şekilde hayat bulduğunu garanti altına almaktır. Bir projenin tutarlı olabilmesi için arkasında bir felsefe olması gerekir.

5- Çalışmalarınızı etkileyen sanat veya mimari akımları var mı?

Ben minimalizmi tercih ediyorum; çünkü birkaç kelime ile de bir şeyleri ifade edebilirsiniz. Bir şeyler inşa ederken çok fazla açıklamalar yapmayı, onun hakkında detaylı açıklamalar yapmayı seven birisi değilim. İnşa ettiğiniz şeyin çok fazla detay içermesine gerek yok, birçok süslemeye, ya da materyale gerek yok. Japon mimarisindeki minimalizm ya da Mexico’daki bazı mimari çalışmalar buna iyi bir örnek. Aynı zamanda Avrupa’dan da örnekler verilebilir.

Quadrans Building - Paris, France

6- Müze tasarımlarını diğer mimari mekânlardan ayıran özel konular var mı? Müze tasarımlarında nelere öncelik veriyorsunuz?

Bir müze tasarımı yaparken ilk önce sanatı düşünmeniz gerekir. Amacınız mimariyi göstermek değil, oradaki sanatı göstermektir. Bir müzede, bir sanat eseri karşısında müzenin mimarisi adeta yok olmalı. Bir müzede bir sanat eserinin yer alacağı, kaplayacağı alanın yeterliliği, ışık kalitesi ve diğer şartlar da iyi olmalı. Müze, tanımı gereği kültürü, belirli bir değere sahip nesneleri ifşa eden bir mekân ve bu da bizim içinde çalışmak istediğimiz bağlama çok uygun.

Müze projeleri hem sergilenen eserlere hem de insanlara yer ayırmak gerektiğinden şehircilik projelerine de enteresan biçimde benzer. Benim müze işlerinde sevdiğim yan projenin hem incelik gerektiren hem de işe yarar bir mekân ortaya koymak gerektiren iki farklı yanı olması. Işıkla, materyalle, akustikle çok incelikli şekilde oynamak gerekiyor. Bir müzenin içinde havai fişek patlatamazsınız, bu yüzden incelik, yani detaylar ve kalite ön plandadır.

Orsay Museum - Paris, France

Müzeleri çok seviyorum, tıpkı otelleri sevdiğim gibi. Her ikisi de çok önemli; çünkü bir yere gittiğinizde bir otelde kalırsınız ve birkaç yıl sonra yaptığınız yolculuğu hatırladığınızda konakladığınız o otel yaptığınız yolculuğun bir parçası olarak aklınızda kalır. Mekânlar, ışıklar, transparanlık, yeşil, her şey çok önemlidir.

7- Dünyanın farklı noktalarında projeler yapmış birisi olarak Türkiye’de proje yapma konusunda neler düşünüyorsunuz? İstanbul için bir proje yapma şansınız olsa bu nasıl bir proje olurdu?

Eğer şu an buradaysam, burada çalışmak ilgimi çektiği için buradayım; çünkü Türkiye yeni jenerasyonuyla hızlı büyüyen bir ülke. İstanbul çok ilginç bir şehir; bir yanda eski mahalleleri bir yanda daha da gelişmek isteyen yüzüyle çok heyecan verici. Burada olanlar, yaşananlar çok ilgimi çekiyor. ■
bestseller.reviews/best-ten-nespresso-machines-or-technological-miracle-in-your-kitchen/

https://progressive.com.kz

https://winnerlex.com.ua