Ezber Bozmak

KP45
Özgül ATAY

5 Yaşında

Max21®’in yaşam döngüsü içinde önemli bir kilometre taşını geride bırakma aşamasındayız. İnsan yaşamının öğrenerek, öğrendiklerini süzerek, deneyimleyerek ve belki de en önemlisi geribildirim ve eleştirilerle şekillenen doğal gelişim sürecine paralel bir süreçten geçmeye devam ediyoruz. Geride kalan 5 yıl önümüzdeki sürecin dinamizmine katkı sağlayacak ve rotamızı şekillendirecek deneyimlerle, artan ivmenin ve yeniliklerin de öncüsü olarak yerini alıyor. Başlangıç evresini tamamlamış olabiliriz ama asıl oyun şimdi başlıyor.

Bugüne kadar rafine bir bakış açısı ile gözlemlemeye ve aktarmaya çalıştığımız tasarım ve tasarım süreçlerine başka açılardan bakmaya da başlıyoruz. Daha önce zaman zaman ipuçlarını farklı disiplinler içinde de aradığımız kreatif yaklaşımlar, benzeşen - ayrışan yönleri ve ortak kreatif zorlukları ile disiplinler arası “Kesişimler”e konu oluyor. Başlangıcımız da yapı olarak da, eser sahipliği olarak da benzer doğa taşıyan “Müzik” ve “Mimari” disiplinleri arasında şekilleniyor. Kreatif olmakla ticari olmak arasındaki dengenin nasıl kurulduğunu anlamaya çalışmak; bu dengeyi farklı disiplinler arasında gözlemleyerek aktarmak yeni bir boyut ve KP’nin rotasında önemli bir dinamik olarak konumlanmak üzere. Müzik alanındaki deneyimler, “Mimari donmuş müziktir.” sözünü de anımsayarak mimari ve tasarıma çok fazla geri besleme verebileceğini düşündürüyor. Bu geri beslemelerin ilk adımı olarak “Kesişimler” özel konukları ile önce farklı bir paylaşımda daha sonra da sayfalarımızda sizinle buluşmaya hazırlanıyor.

MSGSÜ tarafından İç Mimarlar Odası desteğiyle düzenlenen 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu da KP’nin özel bir rolle ve bir sosyal sorumluluk yaklaşımıyla konumlandığı bir buluşma olarak en yoğun gündem maddelerimizden biri. Yenilikler ve gelişen yapımızın desteğiyle bu buluşmaya “Ezber Bozmak” teması ile de örtüşen farklı bakış açıları hazırlıyoruz. Sempozyum’un “Mekân Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar” teması tam da bu noktaya odaklandığımız bir dönemde MSGSÜ ile aynı noktada yollarımızın kesişmesine olanak sağlıyor.

5. yaşımızı geride bıraktığımız “Ezber Bozmak” temalı KP45 bundan sonraki sürece de açılan bir köprü niteliğinde. Endüstriyel tasarımın dünden bugüne yol haritası Önder Küçükerman rehberliğinde; sürekli evrilerek gerçekleşen değişim içindeki değişmez yaklaşım ve Zaha Hadid’in beğenilen - tartışılan çizgisi Saffet Kaya Bekiroğlu ile “10 Soruda” köşemizde. Konforun üç bileşeninin üçüncüsü “z: aydınlatma” başlığı ile üçüncü kez huzurlarınızda. “İç Mekân Kurgulamak”; iç mimari ile dekorasyonu, kullanıcı istek ve gereksinimleri ile mimari egoyu birbirinden ayıran derinlemesine bakış ile Kenan Özcan röportajında. Sıra Dışı; duyarlı, ezber bozan, tam da KP45 temasına ve köşeye yakışan Mathieu Lehanneur’ü konuk ediyor. Sonu Shivdasani, ‘Lüks’ kavramına getirdiği yeni boyut ile “Sürdürülebilirlik” penceresinden ve kesinlikle başka bir boyuttan bakmamızı sağlıyor. Doğa ve gelecek için sorumluluklarımızın bir kez daha ezber bozan bir açıdan altını çizen “Sürdürülebilir Lüks - Akıllı Lüks” kavramları ile tanıştırıyor bizi.

Daha fazlası sonraki sayfalarda okunmak, öğrenilmek, paylaşılmak ve az ya da çok ama mutlaka katkı sağlamak üzere sizi bekliyor.

Öğrenmeye, gelişmeye, yenilenmeye ve dinamizmi korumaya devam.

Saygılarımla,
У нашей организации авторитетный web-сайт со статьями про Оксандролон.
У нашей компании важный сайт , он рассказывает про buysteroids.in.ua.
цены на отделочные работы