DB Architects

KP34
KP

1. DBARCHITECTS ‘in kuruluşundan ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?


Bünyamin DERMAN: Üniversitede okurken, mimarlığın sadece üniversite sıralarında dirsek çürüterek öğrenilmeyeceğini anlamıştım. Bu nedenle hem okudum hem çalıştım. Çalıştığım bürolarda yarışma projeleri yapılırdı. Diyebilirim ki benim meslekteki rehberlerim usta- çırak ilişkisi ile  yetişmiş, yarışmalar yoluyla kendilerini geliştirmiş, kazandıkları yarışmalarla bürolarını kurmuş mimarlardı. Ben de bu yoldan gittim. 

Akademisyen olarak çalıştığım yıllarda da yarışmalara katılmaya devam ettim. O dönemde eşim de  başka bir ofiste çalışıyordu ve hafta sonları yarışma projeleri çiziyorduk. Derken bir gün kazandığımız bir yarışmayla kendi ofisimizi açtık. Sene 1995’di. O zaman küçük bir ofiste iki kişiydik. Bugün sayısı otuzu bulan genç meslektaşımızla güzel işler yapıyoruz. Ekip olmanın, sorumlulukları ve başarıları birlikte paylaşmanın keyfini yaşıyoruz.
Ardımızda bıraktığımız yıllar boyunca pek çok ödül kazandık, birçok yapı inşa ettik, ama heyecanımızı hiç yitirmedik. Dün olduğu gibi bugün de, konu ve ölçeği ne olursa olsun, her tasarım sorunsalına aynı hassasiyetle ve yaptıklarımızın bugünden geleceğe uzanan sorumluluğunun bilinciyle yaklaşıyoruz. Mimarlığı, yaşama dair bir olanaklar alanı, ofisimizi de bu dünyayı var etmek için uğraş veren bir ortak üretim alanı olarak görüyoruz. 

2. DBARCHITECTS için ‘ekip’ ‘ekip olmak’ ne ifade ediyor?

Bilge ALTUĞ: Mimari yarışmalara katılımlarıyla pek çok deneyim elde etmiş bir ofisiz, bu deneyimlerin bize sağladığı en önemli olgu ekip çalışmasının getirdikleri oldu. Ekip çalışması sırasında oluşan kolektif şuur, ekip üyeleri arasında sağlıklı ve verimli bir iletişimi de sağlamıştır. Ofisimizde ekip kavramı ; alt-üst  ilişkisinden ziyade aile üyeleri arasındaki hiyerarşiye benzer bir oluşumla tanımlanabilir. Birbirini her durumda kollayan ve tamamlayan bir aile kavramı, ofisin başarısının temel öğelerinden biridir. Sorumluluklar paylaşılırken , birbirimizin güçlü noktalarından faydalanıp bireysel gelişimimize de katkıda bulunduğumuza inanıyorum. 

3. Ekibiniz kimlerden oluşuyor? Motivasyon, uyum ve devamlılığı nasıl sağlıyorsunuz? Ekip içinde farklı tecrübelere sahip insanların proje tasarımı üzerinde karar verme süreci nasıl şekilleniyor?

Betül KARANFİL: Çok keskin hatlara sahip olmasa da ofis, konsept geliştirme ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşuyor diyebiliriz. Bu bölümlerde yer alan ekip düzenleri ise hiyerarşiden çok iş sorumluluğuna bağlı olarak şekilleniyor. Genelde her ekipte projenin genel koordinasyonunu sağlayan bir kişi oluyor ve diğer ekip üyeleriyle birlikte projenin her aşamasında yer alıyor. Ekip içinde iş sorumluluğundan dolayı gelişen arkadaşlığın, kişilerin özel hayatlarında da devam etmesine olanak sağlayan samimiyet, ekip ruhunu güçlendiriyor.

4. Ekip bütünlüğü içinde işveren (yatırımcı ve mimarlık ofisi sahibi) rolü ve konumunu değerlendirir misiniz?

Serdar KÖROĞLU: İşveren yatırımcı olarak düşünülürse dünya coğrafyası üzerinde herhangi bir nedenle,  mekan  gibi yapı gibi  mimari elementlerle yatırım yapmak isteyen taraf olarak tanımlanabilir. 
İşveren mimarlık ofis sahibi olarak değerlendirilirse , mekan, yapı gibi mimarlığın temel öğeleri ile kendini fikirlerini var etmeye ve mimarlık kanalı ile dünyaya  bir şeyler söylemeye çalışan taraf olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

Tasarım ekipleri mimarlık aracı ile ortak bir amacı dile getirmekçerçevesinde oluşturulur.  DBARCHITECTS bünyesinde işveren olarak ofis sahibi, tasarım sürecinin    içinde  yer alan,  tasarım ekibinin önemli bir parçasıdır. Ekip bütünlüğü    içinde değerlendirdiğimizde, tasarım ekibi ile yatırımcı arasındaki kontrollü bilgi geçişini ofis sahibi yapmaktadır. Bunun için ofis sahibinin tasarım ekibinin her bir parçasını  ve yatırımcıyı, doğru anlamak ve değerlendirmek gibi zor bir sorumluluğu vardır. Bu nedenle   tasarım ekibinden ve yatırımcıdan sorumluluklar bazında oldukça ayrılır.
Proje bazında düşünülürse, tasarım ekibindeki mimarlar , ofisin sahibi ve yatırımcı farklı amaçlarla mimarlık ortamında buluşmuş olan uçlardır. Ancak mimarlık söylemi  doğrultusunda düşünülürse mimarlar ve ofis sahipleri birbirlerine daha yakın amaçlarla yer almaktadır. Yatırımcı, amaçları ve istekleri doğrultusunda tasarımcı , ofis sahibi , yatırımcı denkleminin daha değişken tarafındadır. 
5. Başarılı bir ekip için gerekli temel özellikleri tanımlar mısınız?

Saro DİONYAN: Soruyu günümüz Türkiye'sinin mimarık ortamında, başarılı bir ekip için neler gerekli diye alacak olursak, bence her şeyden önemlisi aynı anda hem esnek hem de kararlı olabilmek. Esnek olmak lazım, çünkü ne yazık ki içinde bulunduğumuz ticari koşullarda neredeyse hiç bir iş, mimari ofise kesinleşmiş bir brief, çerçevesi belirlenmiş bir programla gelmiyor. Bu nedenle işverenin projeyle beraber olgunlaşan taleplerine karşılık verebilmek için tasarılarınızı yılgınlığa kapılmadan, sürekli olarak yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor. Kararlı olmak lazım, çünkü bir ekip olarak anılabilmek için belirli bir mimari çizgiye sahip projeler üretmeniz gerekiyor. Projeyle ilgili beklentileri bu çizgiyi zedelemeyecek şekilde yorumlamak ve muhataplarınızı buna ikna etmek, ortaya çıkardığınız işin temelini oluşturuyor.  

6. Projelerinizin bir öncekinden farklı olmasını sağlayan, yenileyen unsurlar nelerdir veya neler olmalıdır sizce?

Hakkı Can ÖZKAN: Öncelikle yaptığımız her türlü tasarımı eleştiren bir yapıdayız. Sürekli seviyemizi, dünya mimarlık arenasında hem teorik hem de pratik olarak belli yerlere gelmiş tasarımcı ve mimarlarla karşılaştırıyoruz. Günceli takip eden ve yeni aktüeller yaratma hevesinde olan bir ofis ortamımız var. Bu heves, bizi her zaman bir öncekilerden daha farklı arayışlara yönlendiriyor. Tabi ki şu an içinde bulunulan mimarlık ortamı sizi sürekli benzer altyapıda projeler üretmeye zorlasa da, biz her projemize farklı açıdan yaklaşıp devamlı farklıyı ve özgünü üretmeye çalışıyoruz. 

7. Sayın Mete ARAT ile birlikte farklı mimari deneyim, farklı kuşak ve Türkiye – Almanya arasında farklı mimari yaklaşımlardan da beslenerek başarılı sonuçlar ortaya koyan ve başarılı yürümesi açısından da çok örneğine rastlanmayan özel bir çalışma şekliniz var. Bu modelin nasıl oluştuğunu ve nasıl yürüdüğünü, size olan katkılarını anlatır mısınız?

 Dilek DERMAN: Sayın Mete Arat sevdiğimiz ve saydığımız bir mimar büyüğümüzdür. Onunla yaptığımız ortak çalışmaların her biri bizim için çok değerli deneyimlerdi.  
Bizler sizin de altını çizdiğiniz farklılıkları sorun olarak yaşamadık. Tersine birlikte çalıştığımız dönem, tecrübenin yeni fikirlerle harmanlandığı, ayrı coğrafyalardaki iş yapma biçimlerinin deneyimlendiği ilginç bir süreç oldu.
Sanırım bu çalışmaların keyifli ve sürekli olmasının nedeni, işin ön planda olduğu, kişisel egolardan arınmış, karşılıklı güven ve saygıyla yürütülen,  ortaya çıkan ürünün, emek veren herkes tarafından sahiplenildiği bir iş yapma biçimiyle kotarılmasıydı. 

8. Son olarak, son dönemde üzerinde çalıştığınız projeleri ve geleceğe yönelik hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Bünyamin DERMAN: Tezgahtaki işlerden birkaçı, Kartal’da bir residans, Maslak’da bir ofis ve günün popüler konusu kentsel dönüşüm projeleri… Bu arada tamamlanmak üzere olan projeler, devam eden şantiyeler ve davetli yarışmalar var. 

Türkiye’de özellikle son dönemde inşai faaliyetlerin siyasi erk tarafından da destekleniyor olması iş hacmini arttırdı, ama iş yapma kültürümüzle ilgili sıkıntılar devam ediyor. Rekabetin sınırlar ötesini kapsadığı bugün, bu durumun bizler gibi hizmet üretenlerin en büyük problemi olduğunu düşünüyorum.  
Ekip olmak için ekip çalışması yapabilme özelliğine sahip olmak gerekir. Yatırımcının, büro sahibi mimarın, o büroda çalışanların, diğer proje disiplinlerinin (mühendislerin), şantiye ve pazarlama ekibinin…. herkesin içselleştirdiği bir şey olmalı bu…. Bilinmeli ki ortaya çıkacak ürün herkesin ortak referansıdır ve bu işte kimse (karşı)taraf değil aynı kulvardadır.

Bunun için alınacak epey bir yolumuz var sanırım. Ama geleceğe bakarken umutluyuz. Amacımız DBArchitects’in bir kurum olarak, bugünden yarına, ilkelerinden taviz vermeksizin, her daim yeniliğe ve kendini geliştirmeye açık yapısını koruyarak, gerek yurt içinde gerekse dünyada nitelikli işlere imzasını atmasıdır. 

DB Architects Projeleri

Pega Kartal


 
www.kinder-style.com.ua/boys/

У нашей компании интересный интернет-сайт про направление Примоболан купить https://buysteroids.in.ua/tabletirovannyie-anabolicheskie-steroidyi/primobolan-oral.html
продать сою