Central Taiwan Innovation Campus MOEA

KP53
KP


Central Taiwan Innovation Campus MOEA
Nantou, Tayvan

Tayvan Nantou’daki Merkezi Tayvan Bilim Parkı’nda yerleşik Merkezi Tayvan İnovasyon Kampüsü, endüstriyel inovasyonu teşvik eden bir kamu araştırma enstitüsü. Noiz Architecture ve Bio-Architecture Formosana ile iş birliği tasarlanan yapıda Bio-Architecture Formosana mimari tasarımdan sorumluyken
Noiz Architects cephe tasarımında görev almış. Yapının programı çeşitli araştırma laboratuvarları, kütüphane, en son teknolojilerin sergilendiği alan, araştırma serası, kafe gibi birimlerden oluşuyor. Tesisin mimari çevre sınıflandırmasında en üst düzey olan “Elmas” sınıfı sertifikalı bina olarak onaylanması bekleniyor. Tayvan’ın ileri teknolojilerini de temsil eden tesiste çevre açısından etkin mimari yaratmak için en son teknolojiler aktif olarak kullanılmış.

CEPHE TASARIM KONSEPTİ

Bu araştırma kompleksinde her laboratuvarda yapılan araştırmanın özelliğine göre değişen derecelerde aydınlık ihtiyacı bulunuyor. Aydınlığı, her pencerenin şekil veya boyutunu değiştirerek ayarlamak mümkün değildi, böyle bir çözüm aynı zamanda düzensiz bir dış görünüme yol açacaktı. İlaveten araştırma tesisinin işlevleri için gerekli ağır iş yükü olan bina servisleri dolayısıyla sayıları gelecekte artacak sayısız boru ve kanal cephelerde görünüyor olacaktı. Tasarım çözümümüz 4000 adet panjurdan oluşan ve binanın perde duvarlarının dışına çıkıntı yapan yumuşak peçe benzeri cephe levhaları sağlamaktı. Bu panjur sistemi tesise bütünleşik bir görünüm verirken iç aydınlatma ortamı panjurların yoğunluğu ve açılarıyla kontrol ediliyor.

Panjurlar bir balık sürüsünü andırıyor. Farklı açılardaki panjurlar bir bütün olarak büyük bir hareketlilik yaratıyor ve binaya dinamik bir etki yapıyor. Delikli alüminyum levhalardan yapılmış panjurlar bir dereceye kadar içeriden dışarının görülmesine izin verirken cephenin hafif görünümlü bir etki bırakmasını sağlıyor.

Dikey desteklerin pozisyonu, hareket rotaları, bitişikteki odaların ve diğerlerinin doğal ışık ve diğer ihtiyaçlarını içeren çeşitli kuralları temel alan bir panjur üretme programı yarattık. Ancak maliyeti azaltmak için dış görünüm dengesi ve bina maliyeti gibi ilave parametrelerle bir optimizasyon programı geliştirdik. Ve sonuçta maliyette hatırı sayılır bir düşüş sağlayarak, 6 tip panjurun bileşimiyle oluşan cepheleri başarıyla gerçekleştirdik.

ARAZİ KARAKTERİNİN KORUNUMU

Projenin tasarımı yerel görsel arazi özelliklerini de içeriyor. Biçimlerle oynamak, çevredeki yeşillikleri artırmak ve yapının tümünü 20 m yukarıya kaldırmak suretiyle tasarım, zeminin ikiye ayrılmakta olduğu gibi sembolik bir görünüm sergiliyor. Esas kat planı, tümü doğal ışıkla çok iyi aydınlatılmış laboratuvarlar, ofis alanları ve ortak alanlardan ibaret. Subtropik bahçe mühendisliği ve araştırma için bol güneş ışıklı üç katlı bir sera parkını güney doğu tarafına konumlandırdık.

Yeşillik zemin seviyesindeki meydandan başlıyor, çalışanların akşam yemeği alanları boyunca devam edip çatıya doğru ilerliyor ve nihayet arka tarafta tekrar doğa ile birleşiyor. Bitkilerin bu sürekliliği hem görsel hem de çevresel çatışmaları önemli ölçüde azaltıyor. Daha da ötesi eko-havuz sıcaklığı düşürme etkisi yapıyor, avluya yerleştirilmiş olan BIPV (Binaya entegre fotovoltaik hücreler) enerji yenilediği kadar gölgelik olarak da işlev görüyor ve çatıdaki krater görünümlü platform elektromekanik cihazları kamufle ediyor. Her şeyi göz önüne alınırsa, tasarım yaklaşımı teknoloji ve estetik arasındaki genel dengeyi başarıyla sağladı.

DEPREME DAYANIKLI YAPILAR

Yüksek deprem riskli eğilimli fay hattı olan Chelungpu Fayı üzerinde konumlanan proje Buckling Restrained Brace (BRB), Buckling Restrained Brace (BRB ve utilization of the Ductile Beam-to-Column Connection metodu gibi anti şok mekanizmaları ile donatıldı. “Specifications and Commentary of Buildings” kapsamında belirtilen kriterlere uymanın yanı sıra kullanım faktörü 1,25’e çıkarıldı. “Kuvvetli kolon zayıf kiriş” konsepti temel alınarak momente dayanıklı çelik çerçeve ile burkulması önlenmiş çelik çaprazlar (BRB) ve akışkan viskoz sönümleyici (FVD) ile diğer depreme dayanıklı elemanların birlikte kullanılması ile bina 7 veya daha üstü büyüklükteki depremlerde bile elastik kalabiliyor. Depremin büyüklük ve şiddeti 7’den çok daha büyük olsa bile bina hala sismik aktiviteye karşı koymak için avantajlı bir şekilde deforme olabilecek. Bu, binanın herhangi bir düzeydeki sismik aktivitede can kaybını minimumda tutacak şekilde emniyetli olmasını sağlarken aynı zamanda çok şiddetli bir deprem olması durumunda binanın onarılma imkanını da devam ettirmesini sağlıyor.

MİKRO-KLİMA SAĞLIĞA YARARLIDIR

Tasarım süreci boyunca, özel yazılımların yanı sıra CFD rüzgar türbin simülasyon analizleri de yapıldı. Doğal havalandırmaya gelince, iç hava koridoru yaratmak için mevsimsel rüzgarların içeriye alınması, amacıyla binanın dış açıklıkları dikkatle ayarlandı. Araştırma enstitüsünün isteğini yerine getirmek amacıyla bina, eklindeki Çince karaktere benzeyecek şekilde, 65 m uzunluk 45 m en ve 23 m yükseklikte yarı açık bir avlu ile tasarlandı. Üstelik dışarıdaki açık alanlar, ekolojik havuz ve çok katmanlı bitkilerin bileşimi ile şık bir çalışma alanı oluştu.

İÇERİ İLE DIŞARININ HACİMSEL ETKİLEŞİMİ

Tamamı araştırmacılara yaratıcı fikirlerini paylaşabilmeleri için ortak bir alan olarak hizmet eden merkezde konumlanan sergi alanı ve kütüphane, yaya üst geçitleri ile laboratuvarlar ve ofis alanlarına bağlanıyor. Sergi alanı ve basamaklı konferans salonu merkezi blokun 1. katında konumlandı. Dışarıdan gelenler atrium’daki lobi ve merdivenlerden geçerek merkezi ziyaretlerine başlıyor. Doğal ışık ve yeşillik ambiyansı, aynı zamanda içerideki etkinliklerin dışarıdaki platformlara uzanmasını da sağlayan tam boy cam panellerden içeriye giriyor. Kütüphane merkezi blokun 2. ve 4. katlarında yer alırken ofis ve laboratuvarlara kesişen geçitlerle bağlanıyor. Bu tasarım ziyaretçilerin ve personelin kompleksten uygun bir şekilde faydalanmasını sağlıyor. Çatıdaki yarı açık platform ağaçlar ve bitkilerle yan yana olup güneş panelleriyle oluşturulan bir gölgelik de bulunmaktadır böylece ziyaretçilere istedikleri gibi oturup dinlenebilecekleri daha fazla alan sağlanmış oluyor. Ziyaretçiler herhangi bir engel olmaksızın Bagua Platosu’nun muhteşem manzarasının keyfini çıkarabiliyor.

AKILLI YEŞİL YAPI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLEŞİYOR

Proje, Tayvan’ın yeşil bina sertifikasyon sistemindeki bütünleşik stratejiyi belirleyen dokuz esas göstergeyi hedefledi. Sonuç olarak, elmas sınıflamada “Yeşil Bina Etiketi” alan proje önemli ölçüde çevresel geri beslemeyi sağlamak için yerel türler için habitat yaratma, çok katmanlı bitki dikimi, eko malzemeler kullanılması ve yağmur suyu geri kazanım sistemi kurulması gibi gerçek uygulamaları kullanıyor. Yukarıda sözü edilen tüm sürdürülebilir tasarım yaklaşımları bir yana firma karbon ayak izi hesaplama, fizibilite değerlendirme, tasarım sürecinde ve inşaat aşamasında özel ölçümler gibi yöntemler uygulandı. Her şeyin üstünde nihai amaç, düşük karbonlu bir mimari ve düşük karbonlu bir şehir inşa etmek. ■

Этот классный блог с информацией про Декабол.
https://kinder-style.com.ua

http://kinder-style.com.ua