Bünyamin DERMAN

KP44
KP

Mimari ve İnşaat sektörü açısından 2014...
Öne çıkanlar, farklılıklar...
2015 için öngörüler...

2014’e dair...

Bilindiği üzere inşaat sektörü altyapı ve üstyapı faaliyetleri olarak, mevcut siyasi erkin destekleyici politikaları ve attığı adımlarla uzunca bir süredir Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumunda. Bu durum sektörün paydaşları için bazı olumlu imkanlar sağladı. Her şeyden önce, sektör şu anda hala emekleme döneminde olsa da iş yapma kültürünün gerekliliği anlaşılmış durumda. İş sürekliliği ve bolluğu mimarlar için mesleki deneyim olanaklarını arttırdı. Her ne kadar eşit koşullarda rekabet edilemese de yabancı mimarların da bu pazarda yer alması ortamı renklendiriyor. Bilgiye ulaşımın kolaylaşması, dünya ölçeğinde iş yapabilme imkanları ufku geniş, yetenekli pek çok mimar için bir fırsat durumunda. Yapılaşma faaliyetleri; dünyanın pek çok ülkesinde nüfus artışı, gereksinimlerin değişmesi, yenilenme ihtiyacı gibi çeşitli nedenlerle her daim süregiden bir faaliyet olmasına rağmen herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Sanırım burada önemli olan nokta işi yaparken kullandığınız yöntem ve önceliklerinizin ne olduğu.

BJK Vodafone Arena, İstanbul

2015 için...
Yapılan ekonomik faaliyetin kısa ve uzun dönem fayda-mahsur analizinin iyi yapılmış olması, planlama kararlarının bütün resim üzerinden ve geniş katılımlı multidisipliner bir çalışma ile ve demokratik, şeffaf bir biçimde gerçekleşmiş olması gerekir. Çünkü mevcudu ve doğal çevreyi dönüştürürken temel amaç, her şeyden önce, yaşadığımız zamanla sınırlı olmayan, gelecek nesilleri de kapsayan daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşam sağlamak olmalı. Bu nedenle biz mimarların içinde yer aldığımız bu faaliyetlerde öncelikli derdimiz, binaların kütle proporsiyonları ve malzemeleri ile sınırlı bir yapılaşma estetiği değil, yapının kent bütününde doğru konumlanıp konumlanmadığı olmalı. Bu hem doğal çevrenin korunması, hem yapılı çevre ile gelişme alanlarının altyapı ve üstyapı olarak sağlıklı entegrasyonu, hem de ihtiyaçların doğru ve kalıcı çözümü için gerekli.

Kentsel dönüşümle başlayan bu büyük inşa faaliyetinin gerçekleşen şu haliyle çevresel sürdürülebilirlik adına kaçırılmış büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. En çok acı veren de nasıl olması gerektiğini bildiğim halde gerçekleştirme gücümün olmaması. Umudum, toplumun bir gün, günlük kazanımlar illüzyonundan kurtularak, gerçek kazancın basit ama hayati unsurlarını kavramasında. Kanuni’nin de sözünü ettiği üzere “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’’ Yine de soludukları hava için, denizleri, zeytinlikleri, parkları için mücadele veren insanları gördükçe bu umudum artıyor. İhtiyacımız olan, ne kadar rant yaratıldığından önce yapılacakların oraya ne yaşamsal değer katacağına odaklanmış bir zihniyet.

Tüm bu nedenlerle 2014, Türkiye’de özlemini çektiğim pek çok şeyin başka baharlara kaldığı bir yıl oldu benim için. 2015 için de sadece daha iyi olacak günlerin umudunu korumak dışında bir şey diyemiyorum.

Ticaret Odası, Eminönü/İstanbul
Наша организация предлагает https://buysteroids.in.ua по вашему желанию, недорого.
Узнайте про важный веб сайт на тематику Болденон купить https://buysteroids.in.ua/inekczionnyie-anabolicheskie-steroidyi/boldenon.html
оконные жалюзи